Διαλύτες & Σταθεροποιητές

Διαλυτικά για αραίωση χρωμάτων, σταθεροποιητικά σκουριάς καθώς και αφαιρετικά για την απομάκρυνση παλαιών βαφών.

Showing all 2 results